DUDDE Management GmbH

Verkställande direktör: Thomas Dudde

Västra ringen 86
23626 Ratekau
Tyskland

E-postadress: info@dudde.management
Telefonnummer: +49 (04504) 2158500

Registrera domstol & registernummer: Lübeck HRB 16687

Moms identifieringsnummer: DE815804657

Ansvarig för innehållet: Thomas Dudde

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online för konsumenter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte villiga och inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskillnad.

Ansvarsfrihet (ansvarsfriskrivning)

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med avsnitt 7.1 (1) TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades vid tidpunkten för länkningen. Permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för en laglig överträdelse. Om vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktion, bearbetning, distribution och all typ av exploatering utanför upphovsrättsgränserna kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på den här webbplatsen inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi att du meddelar oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.